• Nie umiera ten kto trwa wiecznie w pamięci żywych

prev next

 

„Nie umiera ten , kto trwa wiecznie w pamięci żywych” - artykuł Prezesa Stowarzyszenia Jerzego Bołtrucia

To hasło przyświeca działalności naszego Stowarzyszenia. Poprzez statutową działalność chcemy skupiać wokół siebie osoby , którym bliska jest idea zachowania i przekazywania przyszłym pokoleniom prawdy historycznej , szacunku do Pamięci o martyrologii Polaków oraz innych osób wywiezionych na Syberię i do Kazachstanu w czasach carskiej Rosji i Z.S.R.R.

 

Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku powstało w grudniu 2011 z inicjatywy Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków pana Tadeusza Chwiedzia. Założycielami Stowarzyszenia są dyrektorzy i nauczyciele białostockich szkół ,przedstawiciele samorządu miejskiego i województwa , Muzeum Wojska w Białymstoku, oraz reprezentanci związków kombatanckich, stowarzyszeń i harcerzy. Celem powołania organizacji jest współpraca z sybirakami oraz kontynuacja działań i zadań realizowanych przez Związek Sybiraków.

Ideą powołania białostockiego Stowarzyszenia jest potrzeba podejmowania inicjatyw wspierających działalność patriotyczną i wychowawczą w placówkach oświatowych a także wśród instytucji i osób zainteresowanych taką działalnością. Pragniemy przekazywać dla młodego pokolenia wiedzę o stosowanych wobec polskich obywateli represjach i ich skutkach. Wszystkich nas łączy chęć utrwalania i pokazywania prawdziwej historii zesłańców Sybiru. Poprzez osobiste zaangażowanie w utrwalanie idei patriotyzmu mamy obowiązek dawania przykładu młodym ludziom, by wspólne wypracować nowy wymiar pojęcia - edukacja patriotyczna. W realizacji tego działania możemy liczyć m.in. na pomoc i wsparcie Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Powinniśmy pamiętać, że nie tylko podręczniki uczą historii. Żyją jeszcze świadkowie tych wydarzeń. Martyrologia zesłańców syberyjskich jest wciąż mało znana wśród młodego pokolenia. Poprzez organizowanie lekcji „żywej pamięci” z udziałem świadków wydarzeń , poznając fakty i zdarzenia, historia losów sybirackich ma szansę docierać do szerokiej rzeszy młodego pokolenia. Razem chcemy tworzyć i organizować Marsze Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, uroczystości rocznicowe, konkursy, odczyty, i spotkania okolicznościowe, poszukiwać nieznanych jeszcze miejsc , wydarzeń i pamiątek związanych z sybirakami.

Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru chce realizować swoją działalność w oparciu o współpracę z wieloma podmiotami w tym z Muzeum Wojska w Białymstoku. To właśnie Muzeum Wojska w Białymstoku realizuje projekt organizacji i budowy Muzeum Pamięci Sybiru, placówki, której jednym z zadań będzie edukacja poprzez dzielenie się wiedzą o zsyłkach Polaków od XVII wieku do lat 50-tych wieku XX. Utworzenie w Białymstoku, Muzeum Pamięci Sybiru gromadzącego wiedzę o martyrologii narodu polskiego, jest świadectwem społecznej potrzeby istnienia takiej placówki na obecnych rubieżach Rzeczpospolitej Polskiej.

Jestem przekonany ,że fakt powstawania w naszym mieście Muzeum Pamięci Sybiru cieszy i napawa radością przede wszystkim żyjących Sybiraków i ich rodziny, nam wszystkim daje nadzieję dotarcia do prawdy i okazania szacunku tym , którym dane było zmierzyć się z niepojętym żadnemu człowiekowi upokorzeniem, męką i cierpieniem. Wszystkim zaangażowanym w realizację tej pięknej inicjatywy , życzę powodzenia i nieustającej wytrwałości.

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: