• Nie umiera ten kto trwa wiecznie w pamięci żywych

prev next

20 listopada 2018 r. Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków w Augustowie obchodziło 16 rocznicę nadania szkole imienia  '"Sybiraków". W uroczystości uczestniczyła m.in. delegacja z Białegostoku : Pani Jolanta Hryniewicka członek Zarządu Głównego Związku Sybiraków i jednocześnie Sekretarz Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku oraz Poczet Sztandarowy, Pan Jerzy Bołtuć Prezes Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku oraz Pani Anna Kietlińska Kierownik Działu Edukacji i Promocji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. Po nabożeństwie w kościele pw Jana Chrzciciela, złożeniu kwiatów i zniczy pod Pomnikiem Sybiraków obchody Święta Szkoły przeniosly się do szkoły przy Nowomiejskiej, gdzie w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 im. Sybiraków gości przywitała Zastępca Dyrektora Szkoły Pani Henryka Rzepecka. Osoby zasłużone we współpracy z Sybirakami  otrzymały odznaczenia Związku Sybiraków. Z podziwem  oglądaliśmy występy uczniów i nauczycieli, przypominające początki działań związanych z nadaniem  imienia a także historią  szkoły istniejącej od lat na augustowskich Borkach. Gratulacje i wyrazy uznania.  

red JBJ

Wystąpienie Prezesa Związku Sybiraków Pana Tadeusza Chwiedzia

12 listopada 2018 r. uczestniczyliśmy w Uroczystości nadania Imienia "Sybiraków" Szkole Podstawowej w Dolistowie Starym. Uroczystość obywała się także w intencji Jubileuszu 100 Rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

W kościele pw św. Wawrzyńca nabożeństwo w intencji szkoły i Sybiraków poprowadził Biskup Drohiczyński ks. Tadeusz Pikus wraz z Kapelanem Sybiraków ks. Prałatem Józefem Wiśniewskim. Podczas nabożeństwa J.E. ks.Biskup dokonał poświęcenia nowego Sztandaru.

W dniach 6,7 i 8 czerwca 2018 r.  odbył się w Łodzi VIII Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru.Organizatorami Zjazdu był Urząd Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Urząd Miejski w Łodzi, Związek Sybiraków - Zarząd Główny w Warszawie oraz Zespół Szkół Geodezyjno - Technicznych im. Sybiraków w Łodzi z Panią Dyrektor szkoły Julittą Rosa, nauczycielami i uczniami.

Wśród ponad 20 delegacji z kraju, biorących udział w Zjeździe Białystok reprezentowali przedstawiciele Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku - Prezes Zarządu Jerzy Bołtuć oraz Wiceprezes Zarządu Elżbieta Rogowska oraz członkowie Stowarzyszenia Lech Kozłowski i Edyta Szóstko - Łapińska a także Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Sybiraków w Białymstoku Zbigniew Klimowicz. red jbj

 

28 kwietnia 2017 r. odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Podlaskiego Stowarzyszenia Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku.  Prezes Stowarzyszenia Jerzy Bołtuć przywitał członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości wśród których byli m. in. : Prezes Zarządu Oddziału Związku Sybiraków w Białymstoku inż. Tadeusz Chwiedź oraz Sekretarz Związku Sybiraków Z.O.  Jolanta Hryniewicka, Główna Księgowa Z.O. Barbara Sokólska , Kapelan Sybiraków w Diecezji Drohiczyńskiej Ks. Robert Figura, przedstawiciel Prezydenta Miasta Białegostoku Dyrektor Waldemar Pawłowski, Dyrektor Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku profesor Wojciech Śleszyński, reprezentująca Wspólnotę Wnuków  Sybiraków w Białymstoku   Barbara Bielawiec  Sprawozdanie z pracy Zarządu za rok 2016 przedstawił Prezes Zarządu Jerzy Bołtuć a Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016 przedstawił zebranym Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Klimowicz.  Sprawozdania zaakceptowali członkowie Stowarzyszenia poprzez podjęcie Uchwał. Przedstawiono  propozycje i po dyskusji przyjęto Uchwałą Plan Pracy na rok 2017. W krótkich wystąpieniach  Pan Prezes Tadeusz Chwiedź oraz Pan Dyrektor Wojciech Śleszyński podkreślili potrzebę rozwijania form współpracy Związku Sybiraków z Muzeum Pamięci Sybiru oraz z Podlaskim Stowarzyszeniem Pamięci Zesłańców Sybiru. Zebrani zostali zapoznani przez Pana Dyrektora W. Śleszyńskiego o planach i zamierzeniach dotyczących budowy Muzeum Pamięci Sybiru. (bogajh)

KONTAKT

Muzeum Wojska w Białymstoku
ul. Kilińskiego 7, Białystok 15-089

bialystok@pamiecisybiru.pl

Muzeum: 85 741 54 48
Prezes: 605 590 873

FORMULARZ KONTAKTOWY

E-mail:
Temat:
Wiadomość: